Nổi bật

Bộ thẻ rung tự phục vụ Teki W01 (Thẻ rung oder)

4,000,000 

  • Bộ 16 thẻ hình chữ nhật
  • Cho phép thay hình ảnh logo quán
  • Hỗ trợ tối đa 999 thẻ
  • Bao phủ diện tích 1000m2