Phích cắm thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SP1.1 01 Wifi

225,000 

  • Có thể điều khiển tắt mở trực tiếp qua điện thoại
  • Có thể hẹn giờ tắt hoặc mở lập đi lập lại
  • Có thể tắt hoặc mở bằng cách đếm ngược thời gian
  • viền LED kết hợp nút bấm hiện đại